guardrail และป้าย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง

ราวกันอันตรายและป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง

รายละเอียดราวกันอันตราย และป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม.305+000 – กม.317+000…

View More ราวกันอันตรายและป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง
ป้ายจราจรทางหลวงพิเศษ แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง

ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง

รายละเอียดป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง ที่อยู่ : 1210 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 348 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน อรัญประเทศ – แก้วเพชรพลอย –…

View More ป้ายจราจรทางหลวง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) กรมทางหลวง
ป้าย แขวงการทางกำแพงเพชร กรมทางหลวง

ป้ายจราจร แขวงการทางกำแพงเพชร กรมทางหลวง ปริมาณงาน 127 ตร.ม.

รายละเอียดป้ายจราจร แขวงการทางกำแพงเพชร ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางกำแพงเพชร กรมทางหลวง ที่อยู่ : ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 112 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองกำแพงเพชร ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 13+064…

View More ป้ายจราจร แขวงการทางกำแพงเพชร กรมทางหลวง ปริมาณงาน 127 ตร.ม.